Towaroznawstwo:
 

Prowadzący

Tematyka

prof. dr hab. E. Sikorska

Nowoczesne techniki analityczne w ocenie jakości wyrobów

prof. dr hab. H. Szymusiak

Kosmeceutyki i nowoczesne surowce kosmetyczne

prof. dr hab. A. Gliszczyńska - Świgło

1. Bioaktywne i szkodliwe składniki surowców i wyrobów gotowych

2. Naturalne przeciwutleniacze w surowcach i produktach kosmetycznych

prof. dr hab. B. Tyrakowska

1. Właściwości przeciwutleniające i proutleniające składników żywności i wybranych produktów

2. Suplementy diety w decyzjach nabywczych konsumentów

prof. dr hab. inż. K. Wybieralska

Technologia i gospodarka ekologiczna

prof. dr hab. R. Zieliński

Praktyczne zastosowanie układów koloidalnych (surfaktanty,kosmetyki, ochrona środowiska)


Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 

Prowadzący

Tematyka

prof. dr hab. E. Sikorska

Nowoczesne techniki analityczne w kontroli procesów produkcyjnych

prof. dr hab. H. Szymusiak

Kosmeceutyki i nowoczesne surowce kosmetyczne

prof. dr hab. A. Gliszczyńska - Świgło

Procesy produkcyjne a jakość wyrobu

prof. dr hab. B. Tyrakowska

Przeciwutleniacze w kształtowaniu i ochronie jakości produktów

prof. dr hab. inż. K. Wybieralska

Gospodarka technologiczna

prof. dr hab. R. Zieliński

Surfaktanty w kosmetykach i w wyrobach chemii gospodarczej