1. Wykształcenie (Education)

 • Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo (XI.2013)
 • Doktor nauk ekonomicznych (XI.2004)
 • Magister inżynier (VII.2000)
 • Wydział: Towaroznawstwa
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań

2. Doświadczenie zawodowe (Professional career)


 • ">V.2014/obecnie - Profesor nadzwyczajny, Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • III.2005/IV.2014 - Adiunkt, Katedra Ekologii Produktów, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 • IX. 2000/IX. 2004 - Doktorantka, Katedra Towaroznawstwa Artykułów Przemysłowych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • VI.2004/IX. 2004 - Stypendystka (Marie Curie Fellowship), Institute of Environmental Science CML, Leiden University, Leiden, The Netherlands

3. Opiekun koła naukowego Ekobiznesu 


4. Prowadzone zajęcia dydaktyczne (Lectures)
Ekologia produktów, Środowiskowa ocena i projektowanie wyrobów, Ekologiczne aspekty jakości, Projektowanie proekologiczne, Ekologiczna ocena kosmetyków


5. Charakterystyka działalności naukowo - badawczej (Scientific topics):

 • Środowiskowa ocena cyklu życia wyrobów LCA (ang. Life Cycle Assessment) 
 • Normy z grupy ISO 14040x 
 • Projektowanie dla środowiska (Design for Environment, DfE)
 • Myślenie perspektywą cyklu życia (Life Cycle Thinking, LCT) i narzędzia oparte na koncepcji cyklu życia (Life Cycle Tools)
 • Ślad Środowiskowy Produktów (Product Environmental Footprint (PEF))
 • Ślad Środowiskowy Organizacji (Organisation Environmental Footprint (OEF)) 

6. Pozostała aktywność (General activity)

 • Uczestnictwo w powołaniu Polskiego Centrum LCA - PCLCA 
 • Szkolenia z zakresu LCA i narzędzi opartych na koncepcji cyklu życia
 • UNEP International Resource Panel on Life-cycle environmental impacts and resource requirements of technologies for greenhouse gas mitigation  - członek (2013-2014)
 • Grupa robocza ds. Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji przy Ministerstwie Gospodarki - członek (2014- obecnie)
 • Międzynarodowy Panel Recenzentów w zakresie Śladu Środowiskowego Organizacji (OEFSR Review Panel) - członek (od XII.2016) 

Współpraca z praktyką gospodarczą (Cooperation with industry):

Uczestnictwo w realizacji kilkudziesięciu badań LCA wykonywanych dla przemysłu oraz w ramach badań naukowych. Współpraca z Wielkopolskim Instytutem Jakości, a także z LFP Sp. z o.o,  Amica Wronki S.A,  VOLKSWAGEN POZNAŃ Sp. z o.o.,Mars Polska  Sp. z o.o,  KGHM Polska Miedź S.A.oraz MŚP.


Współpraca z ośrodkami naukowymi (Cooperation with scientific centres):
Instytut Technologii Drewna w Poznaniu; Politechnika Poznańska; IGSMiE PAN w Krakowie; Green Delta w Berlinie; Chalmers University of Technology w Goeteborgu;Institute of Environmental Science w Leiden; Uniwersytet Zielonogórski; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 


Uczestnictwo w kampaniach społecznych (Public national campaignes):

"Live Green" http://livegreen.org.pl/
"Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem?" http://ekoinnowator.ue.poznan.pl

Recenzje dla czasopism: 

The International Journal of Life Cycle Assessment, Science of The Total Environment, Fuel, Journal of Cleaner Production, Sustainability, Management and Production Engineering Review


7. Publikacje (Publications) - ok. 140 publikacji (about 140 publications)
wybrane artykuły (selected papers):

 • Fuc P., Kurczewski P., Lewandowska A., Nowak E., Selech J., Ziolkowski A. (2016): An environmental life cycle assessment of forklift operation: a well-to-wheel analysis;   Int J Life Cycle Asses;  Onlline first   DOI:10.1007/s11367-016-1104-y
 • Kulczycka J.,Lelek L. , Lewandowska A., Wirth H., Bergesen J.D (2016): Environmental impacts of energy-efficient pyrometallurgical copper smelting technologies  the consequences of technological changes from 2010 to 2050; Journal of Industrial Ecology; Onlline first DOI: 10.1111/jiec.12369
 • Lelek L., Kulczycka J., Lewandowska A., Kurczewski P., Zarebska J (2016): Life Cycle Assessment of energy generation in Poland;  Int J Life Cycle Asses; 21(1): 1-14 
 • Kulczycka J., Lelek L., Lewandowska A., Zarebska J. (2015): Life Cycle Assessment of municipial solid waste management - comparison of results using different LCA models; Polish J Env Studies; 24 (1): 125-14
 • Lewandowska A., Noskowiak A., Pajchrowski G., Zarebska J. (2015): Between full LCA and energy certification methodology – a comparison of six methodological variants of buildings environmental assessment; Int J Life Cycle Assess; 20 (1): 9-22
 • Lewandowska A.(2015): Environmental Life CycleAssessment (LCA) of products – closer than ever before; Logistyka Odzysku; November/December:28-31
 • Lewandowska A., Matuszak-Flejszman A. (2014): Ecodesign as a normative element of Environmental Management Systems - the context of the revised ISO 14001:2015; Int J Life Cycle Assess; 19 (11):1794-1798 
 • Witczak J., Kasprzak J., Klos Z., Kurczewski P., Lewandowska A., Lewicki R. (2014): Life Cycle Thinking in small and medium enterprises – the results of research on the implementation of life cycle tools in Polish SMEs Part 2: LCA related aspects; Int J Life Cycle Assess; 19:891-900 
 • Pajchrowski G., Noskowiak A., Lewandowska A., Strykowski W. (2014): Materials composition or energy characteristic – what is more important in environmental life cycle of buildings? Building and Environment; 72:15-27 
 • Pajchrowski G., Noskowiak A., Lewandowska A., Strykowski W. (2014): Wood as a building material in the light of environmental assessment of full life cycle of four buildings; Construction and Building Materials; 52: 428-436 
 • Lewandowska A., Noskowiak A., Pajchrowski G (2013): Comparative life cycle assessment of passive and traditional residential buildings’ use with special focus on energy-related aspects; Energy and Buildings; 67: 635-646  
 • Lewandowska A., Kurczewski P., Kulczycka J., Joachimiak K., Matuszak-Flejszman A., Baumann H., Ciroth A. (2013): LCA as an element in environmental management systems—comparison of conditions in selected organisations in Poland, Sweden and Germany Part 1: Background and initial assumptions Int J Life Cycle Assess; 8 (2): 472-480 
 • Lewandowska A., Kurczewski P., Kulczycka J., Joachimiak K., Matuszak-Flejszman A., Baumann H., Ciroth A.: LCA as an element in environmental management systems—comparison of conditions in selected organisations in Poland, Sweden and Germany Part 2: Results of survey research Int J Life Cycle Assess (2013)Vol. 8 Issue 2 pp. 481-489 
 • Lewandowska A.: Environmental Life Cycle Assessment as a tool for identification and assessment of environmental aspects in environmental management systems (EMS) Part 1; Int J Life Cycle Assess; 16 (2) 2011; 178-186 
 • Lewandowska A., Matuszak-Flejszman A., Joachimiak K., Ciroth A: Environmental Life Cycle Assessment as a tool for identification and assessment of environmental aspects in environmental management systems (EMS) Part 2; Int J Life Cycle Assess; 16 (3) 2011; 247-257
 •  Kulczycka J., Kurczewski P., Kasprzak J., Lewandowska A., Lewicki R., Witczak A., Witczak J.: The Polish Centre of Life Cycle Assessment - the centre for life cycle assessment in Poland; Int J Life Cycle Assess; 2010; 16 (5); 442-444
 • Lewandowska A, Kurczewski P: ISO 14062 in Theory and Practice - Ecodesign Procedure Part 1; Int J Life Cycle Assess; 15 (8) 2010;pp. 769-776
 • Kurczewski P, Lewandowska A: ISO 14062 in Theory and Practice - Ecodesign Procedure Part 2; Int J Life Cycle Assess; 15 (8) 2010: 777-784
 • Lewandowska Anna, Wawrzynkiewicz Zofia, Noskowiak Andrzej, Foltynowicz Zenon: Adaptiation of ecoinvent database to Polish conditions - the case of wood production in forest; Int J Life Cycle Assess; 2008 nr 13/4: 319-327 
 • Lewandowska A., Foltynowicz Z.: New Direction of Development in Environmental Life Cycle Assessment; Polish J of Envn Stud; 13 (5) 2004: 463-466 
 • Lewandowska A., Foltynowicz Z., Podleśny A.: Comparative LCA Analysis of industrial objects Part I: LCA Data Quality Assurance – Sensitivity Analysis and Pedigree Matrix; Int J Life Cycle Assess 9 (2) 2004: 86-89 
 • Lewandowska A., Foltynowicz Z.: Comparative LCA Analysis of industrial objects Part II: Case study for chosen industrial pumps; Int J Life Cycle Assess 9 (3) 2004:180-186
wybrane książki (selected books):
 • Lewandowska A, Noskowiak A, Pajchrowski G, Strykowski W, Witczak A: Środowiskowa ocena cyklu życia modelowych budynków drewnianych i murowanych jako przykład zastosowania techniki LCA Wydawnictwo ITD, Poznań 2012; ISBN 978-83-932284-4-7 
 • Foltynowicz Z., Lewandowska A (red.): Selected problems of products ecology; ZN 152; UEP; Poznan; 2010; ISSN 1689-7374
 • Kurczewski P., Lewandowska A (red.): Zasady prośrodowiskowego projektowania obiektów technicznych dla potrzeb zarządzania ich cyklem życia; Wyd. KMB Druk; Poznań 2008; ISBN 978-83-61352-20-4 
 • Strykowski W., Lewandowska A., Wawrzynkiewicz Z., Noskowiak A., Cichy W.: Analiza cyklu życia (LCA) wyrobów drzewnych; Wyd. Instytutu Technologii Drewna; Poznań 2006; ISBN 83-915727-6-5
 • Lewandowska A.: Środowiskowa ocena cyklu życia produktu na przykładzie wybranych typów pomp przemysłowych; Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006; ISBN 83-7417-133-2 

6. Zainteresowania pozanaukowe

 • Muzyka (smooth jazz, muzyka elektroniczna), sport (piłkarzyki, tenis stołowy, jazda na rowerze, pływanie)