1. Wykształcenie

2007 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

1995 - magister biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

2. Doświadczenie zawodowe

od 20.02.2017 - do obecnie
zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
01.09.2011 do 19.02.2017
zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

01.02.2008 – 31.08 2011

zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

15.09.1995 – 31.01 2008

zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii Wydziału Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

           

3. Prowadzone zajęcia

Biochemia (wykład, zajęcia laboratoryjne), Towaroznawstwo, I stopień  

Biochemia (wykład, zajęcia laboratoryjne), Towaroznawstwo, I stopień niestacjonarne

Wybrane problemy biotechnologii (wykład), Towaroznawstwo, I stopień  

Biotechnologia (wykład), ZiIP, I stopień

Metody kontroli zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle (wykład, zajęcia laboratoryjne), ZiIP, I stopień

 

4. Obszar badań naukowych

Tematem realizowanych badań jest konstrukcja nowoczesnych urządzeń analitycznych, którymi są biosensory DNA. Mogą mieć one zastosowanie w medycynie, ochronie środowiska oraz analizie żywności (m.in. do detekcji modyfikacji genetycznych lub zanieczyszczenia mikrobiologicznego). Mogą też być wykorzystane do wykrywania uszkodzeń kwasów nukleinowych wywoływanych przez czynniki fizyczne i chemiczne (np. dodatki do żywności, leki i inne związki genotoksyczne). Badania dotyczące możliwości wykorzystania elektrochemicznych biosensorów w analizie jakości żywności obejmują: konstrukcję elektrod węglowych z modyfikowanej pasty węglowej, otrzymywanie elektrod pokrytych stabilną nanowarstwą detekcyjną w postaci jedno- i dwuniciowych fragmentów DNA, zastosowanie opracowanych biosensorów do wykrywania specyficznych sekwencji kwasów nukleinowych, w tym genetycznych modyfikacji i patogenów, zastosowanie biosensorów do badania wpływu czynników fizycznych i chemicznych na uszkodzenia struktury DNA.

 

5. Najważniejsze publikacje

1)      Ligaj, M., Tichoniuk, M., Gwiazdowska, D., Filipiak, M., 2014, Electrochemical DNA biosensor for the detection of pathogenic bacteria Aeromonas hydrophila, Electrochimica Acta, 128, s. 67–74

2)      Ligaj, M., Tichoniuk, M., Mikołajczak, A., Filipiak, M., 2014, Sposób oceny jakości prób kwasów nukleinowych, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu, zgłoszenie patentowe nr P.408463, Biuletyn Urzędu Patentowego Nr 26 (1095) 2015, s.18.

3)      Ligaj, M., Dudczak, J., Mikołajczak, A., Filipiak, M., 2014, Electrochemical detection of heat-induced nucleobases damage and DNA samples aging, Collection of Czechoslovak Chemical Communications/Collection Symposium Series 14, 314-317.

4)      Ligaj, M., Sacharowski, S., 2011, Wykrywanie bakterii Aeromonas hydrophila z zastosowaniem techniki multipleks PCR, Studia Oeconomica Posnaniensia, 183, 60 – 78.

5)      Ligaj, M., Tichoniuk, M., Gwiazdowska, D., Nuc, K., Filipiak, M., 2011, Molecular methods for Aeromonas hydrophila detection, w: Szołtysik, M., Dąbrowska, A. (red.), New trends in food analytics, wyd. UW, Wrocław, 9-18, ISBN: 978-83-7717-062-5, rozdział w monografii naukowej

6)      Tichoniuk, M., Gwiazdowska, D., Ligaj, M., Filipiak, M., 2010, Electrochemical detection of foodborne pathogen Aeromonas hydrophila by DNA hybridization biosensor, Biosensors & Bioelectronics, 26, s. 1618 -1623.

7)      Ligaj, M., 2010, Bioczujniki do wykrywania GMO, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań. ISBN: 978-83-7417-471-8.

8)      Ligaj, M., Tichoniuk, M., Filipiak, M., 2008, Detection of bar gene enconding phosphinothricin herbicide resistance in plants by electrochemical biosensor, Bioelectrochemistry, 74, s. 32-37.

9)      Tichoniuk, M., Ligaj, M., Filipiak, M., 2008, Application of DNA hybridization biosensor as a screening method for the detection of genetically modified food components, Sensors, 8, s. 2118-2135.

10)  Stempkowska, I., Ligaj, M., Jasnowska-Małecka, J., Langer, J., Filipiak, M., 2007, Electrochemical response of oligonucleotides on carbon paste electrode, Bioelectrochemistry, 2, s. 488-494.

 

6. Członkowstwo w komisjach i organizacjach

- Bioelectrochemical Society (BES), od 2005 r.

- International Society of Electrochemistry (ISE), od 2007 r.

 

7. Zainteresowania pozanaukowe

Moje zainteresowania pozanaukowe to głównie zdrowy styl życia i naturalne metody leczenia. Interesuję się również renowacją antyków.