1.    Wykształcenie

wyższe, doktor ekonomii w zakresie towaroznawstwa

2. Doświadczenie zawodowe, naukowe, szkolenia
08.2015-do dziś Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o., Partner Zarządzający ds. Produktów Przemysłowych
01.2009-07.2015 do dziś Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Centrum Badań i Ekspertyz Towaroznawczych
2016 Jakość i bezpieczeństwo żywności, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Warszawa
2016 Składniki żywności – aktualne wymagania prawne, Polski Związek Producentów 2016 Żywności Związek Pracodawców, Warszawa
2014 Znakowanie – informacja dla konsumenta, Polski Związek Producentów Żywności Związek Pracodawców, Warszawa
2014 Znakowanie produktów spożywczych – nowe wymagania unijne od 12.2014, Polski Związek Producentów Żywności Związek Pracodawców, Warszawa
2014 Bezpieczeństwo Opakowań do Żywności, Polski Związek Producentów Żywności Związek Pracodawców, Warszawa

Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2005, uzyskany w 2014
Certyfikat Audytora Wewnętrznego ISO 9001:2008, uzyskany w 2008
Certyfikat Audytora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ISO 9001:2000, ISO 14001:2005, PN-N 18001), uzyskany w 2008
Certyfikat Audytora Wewnętrznego HACCP, uzyskany w 2008

Kompetencje pedagogiczne, uzyskane w 2008

Język angielski w stopniu zaawansowanym, certyfikat LCCI, Level 3 (London Chamber of Commerce and Industry), uzyskany w 2008

3. Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Technologia i Inżynieria Produkcji Opakowań (wykład, laboratoria)
Opakowania kosmetyków (wykład, laboratoria) 
Innowacje w opakowalnictwie (wykład)
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych (wykład, laboratoria)
Materiały degradowalne (wykład)
Materiałoznawstwo (laboratoria)

4. Charakterystyka działalności naukowo - badawczej

Tematyka badawcza:
- materiały opakowaniowe, innowacje 
- materiały biodegradowalne
- opakowania aktywne i inteligentne

Współpraca z praktyką gospodarczą:
rozwój nowych produktów spożywczych i przemysłowych, kształtowanie i ocena jakości produktów oraz opakowań, znakowanie opakowań i produktów, opinie o innowacyjności, ekspertyzy, badania laboratoryjne produktów przemysłowych, opakowań i materiałów opakowaniowych
Osiągnięcia: kilkadziesiąt projektów badawczych, opinii, ekspertyz 

Działalność organizacyjna:
od 2013 Sekretarz Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego oddział w Poznaniu
od 2014 przedstawiciel Wydziału Towaroznawstwa w Klubie Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
od 2014 członek Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji I Dezynfekcji Medycznej

5. Wybrane publikacje
1.  Kotowska M., Kubera H., Assman K., 2013, Innowacyjność opakowań dla farmacji, Ważenie Dozowanie Pakowanie 2(50), s. 62-66
2.  Kubera H., Melski K., Assman K., Głuszewski W., Migdał W., Zimek Z., Czaja-Jagielska N., 2012, Impact of ionizing radiation on the properties of a hydrobiodegradable aliphatic-aromatic copolyester, Nukleonika, International Journal of Nuclear Research 57(4), s. 621-626
3.  Kochański A., Assman K., Kubera H., Czaja-Jagielska N., 2011, Data preparation and the preliminary assumptions of the artificial neural network structure for the evaluation of biodegradable packaging materials, Current Trends In Commodity Science: Packaging and Product Quality, Wyd. UE w Poznaniu, s. 36-44
4.  Assman K., Melski K., Czaja-Jagielska N., Kubera H., Nowicki M., Staszak K., 2011, Determination of impact and effect towards changes induced by the ionizing radiation on the properties of hydrobiodegradable copolyesters, Current Trends in Commodity Science: New Technologies and Materials, Wyd. UE w Poznaniu, 2011, s. 83-91
5.  Assman K., Kubera H., Melski K., 2011, Influence of microwave on PVC film for shallow embossing, Current Trends in Commodity Science: Packaging, Wyd. UE w Poznaniu, 2011, s. 20-26
6.  Assman K., Czaja-Jagielska N., 2011, Porównanie wybranych właściwości tradycyjnych i biodegradowalnych folii opakowaniowych stosowanych do pakowania żywności mrożonej, Towaroznawstwo w kształtowaniu jakości i cech prozdrowotnych żywności, Wyd. UE w Poznaniu, s. 255-263
7.  Ankiel-Homa M., Czaja-Jagielska N., Assman K., 2011, Projektowanie opakowań jednostkowych - kluczowe aspekty procesu, Opakowanie 7, s. 58-62
8.  Kotowska M., Assman K., Kubera H., 2011, The characteristics and analysis of the pharmaceutical market in Poland, Current Trends In Commodity Science: Packaging and Product Quality, Wyd. UE w Poznaniu, s. 133-141
9.   Assman K., Kubera H., Melski K., 2010, Wpływ promieniowania jonizującego na biodegradowalne materiały opakowaniowe, Opakowanie 11, s. 17-21

6. Promotorstwo doktorantów

Promotor pomocniczy mgr Małgorzaty Kosiór, “Wyznaczniki innowacji produktowych w segmencie leków OTC”, otwarcie doktoratu 30.05.2014