1. Wykształcenie
Doktor nauk ekonomicznych
Wydział: Towaroznawstwo
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 2006

Magister inżynier
Wydział: Towaroznawstwo
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 2002

2. Doświadczenie zawodowe
II 2008 - obecnie: Adiunkt, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
II 2007 - II 2008: Asystent, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
X 2002 – X 2006: Doktorantka, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

3. Prowadzone zajęcia
Towaroznawstwo Artykułów Przemysłowych, Materiały Degradowalne

4. Problematyka badawcza Biodegradacja modyfikowanych folii opakowaniowych, biodeterioracja opakowań, opakowania aktywne i inteligentne, opakowania ekologiczne, logistyka opakowań.

5. Zainteresowania pozanaukowe
Taniec, muzyka, sport (squash, żagle, narty).