Szanowni Studenci,
pracownicy Katedry Towaroznawstwa Żywności informują, że zaliczenia i egzaminy poprawkowe odbędą się w następujących terminach:

ZALICZENIE POPRAWKOWE Z ANALIZY SENSORYCZNEJ
(towaroznawstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia)
Zaliczenie poprawkowe z analizy sensorycznej odbędzie się dnia 4 września 2017 (I poprawka) o godz. 10 oraz 11 września (II poprawka) o godz. 10 w Katedrze Towaroznawstwa Żywności, p. 09 A, parter.

EGZAMIN POPRAWKOWY Z TOWAROZNAWSTWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
(towaroznawstwo, studia stacjonarne drugiego stopnia, 3-semestralne)
Egzamin poprawkowy z towaroznawstwa artykułów spożywczych odbędzie się w formie odpowiedzi ustnej dnia 4 września 2017 (I poprawka) o godz. 11 oraz 11 września (II poprawka) o godz. 11 w Katedrze Towaroznawstwa Żywności, p. 09 A, parter.