Wykształcenie
 • 1989 - 1994  magister inżynier towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa
 • wrzesień 2002 doktor inżynier nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa
 • październik 2013 doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa
Stopień naukowy
doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa

Funkcje pełnione na UE i poza Uczelnią
 • członek rady Wydziału Towaroznawstwa
 • członek Zespołu ds. przygotowania studiów inżynierskich w j. angielskim Product & Process Management. Environment & Technologu in Business
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny i Dokumentowania Ryzyka Zawodowego na Stanowiskach Pracy UEP
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych
 • członek Wydziałowej Komisji Wyborczej 
 • Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego na UEP
 • członek zarządu Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
 • Sekretarz Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego

Zainteresowania naukowe
zastosowanie procesów fotokatalitycznych w towaroznawstwie i ochronie środowiska; metody elektrochemiczne w analizie żywności

Dorobek naukowy
przeglądaj dorobek naukowy pracownika TU.

Zainteresowania pozanaukowe
filatelistyka, modelarstwo lotnicze i kolejowe