Wykształcenie
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

Stopień naukowy
doktor inżynier nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa

Funkcje pełnione na UE i poza Uczelnią
  • członek European Federation for the Science and Technology of Lipids
  • członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
  • rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
  • członek Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
  • członek Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawców i Technologów (Internationale Gesellschaft für Warenkunde und Technologie  IGWT)

Zainteresowania naukowe
kształtowanie jakości żywności, żywność funkcjonalna, bezpieczeństwo żywności, analiza sensoryczna

Dorobek naukowy
przeglądaj dorobek naukowy pracownika TU.

Zainteresowania pozanaukowe
sport