Wykształcenie

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

 

Stopień naukowy

magister inżynier

 

Funkcje pełnione na UE i poza Uczelnią

 

Zainteresowania naukowe 

 

Dorobek naukowy

przeglądaj dorobek naukowy pracownika TU.

 

Zainteresowania pozanaukowe