Wykształcenie
2009-2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
2013-2014 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, kierunek Towaroznawstwo
2012-2017 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, kierunek Żywienie Człowieka i Ocena Żywności

Stopień naukowy
magister towaroznawstwa, inżynier zarządzania i inżynierii produkcji, inżynier żywienia człowieka i oceny żywności

Funkcje pełnione na UE i poza Uczelnią 

  • przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału Towaroznawstwa,
  • członek Komisji ds. Promocji Wydziału Towaroznawstwa,
  • członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności,
  • członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego.
Zainteresowanie naukowe
związki prozdrowotne żywności, towaroznawstwo żywności

Dorobek naukowy
przeglądaj dorobek naukowy pracownika TU.