Wykształcenie
2013 - inżynier towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa,
2014 - magister towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa,

 

Tytuł zawodowy
magister inżynier towaroznawstwa

 

Funkcje pełnione na UE i poza Uczelnią
  • członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności,
  • członek Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego.
Zainteresowania naukowe 
  • zastosowanie nowoczesnych technologii w towaroznawstwie i ochronie środowiska,
  • metody elektrochemiczne w analizie żywności,
  • właściwości prozdrowotne żywności,
  • nowa żywność. 
Dorobek naukowy
przeglądaj dorobek naukowy pracownika TU.


Zainteresowania pozanaukowe
e-sport