Informujemy, że egzamin poprawkowy (ustny!) z przedmiotu: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, dzienne I stopnia, ZiP rok I, odbędzie się 11 września (poniedziałek) 2017 r. od godz. 11.00 do 12.30 w sali 1717 Altum
Natomiast egzamin poprawkowy (ustny!) z przedmiotu: Zarządzania jakością w usługach, dzienne II stopnia Towaroznawstwo odbędzie się 11 września 2017 r. od godz. 12.30 do 13.30 w sali 1717 Altum
Zaliczenie poprawkowe z ćwiczeń z przedmiotu: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem odbędzie się w poniedziałek 4.09.17 o godzinie 11.00 w sali 1711.