Miło nam poinformować, że z dniem 22 marca 2017 roku, 
prof.dr hab Alina Matuszak - Flejszman, prof. nadz.UEP 
powołana została na eksperta Naukowo - Technologicznego i Biznesowo - Gospodarczego
w projektach badawczych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)