Informujemy, że w bieżącym roku akademickim 2018/2019, pracownikom Katedry Znormalizowanych Systemów Zarządzania przyznane zostały nagrody JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w następujących kategoriach:
  • dr hab. inż. Magdalena Kaźmierczak - nagroda indywidualna II stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2017 - za monografię pt. „Determinanty zarządzania społecznie odpowiedzialnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
  • dr inż. Katarzyna Joachimiak - Lechman - nagroda zespołowa, za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2017 – za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym – za artykuł pt. „Sustainable Design: A Case of Environmental and Cost Life Cycle Assessment of a Kitchen Designed for Seniors and Disabled People”, Sustainability.
Nagrodę zespołową II stopnia otrzymała również za swoją pracę Pani Małgorzata Słomiana (sekretariat).