Tematyka prowadzonych seminariów magisterskich:
  • prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki: "Znormalizowane systemy zarządzania w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych";
  • dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP : "Procesowe podejście w systemach zarządzania", "Systemowe zarządzanie jakością";
  • dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman : "Integracja systemów zarządzania", "Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej";
Pracownicy Katedry prowadzą również sześć seminariów inżynierskich.
Osoby prowadzące seminaria inżynierskie:
  • prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki
  • dr hab.inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP
  • dr hab. inż. Alina Matuszak - Flejszman
  • dr hab. inż. Justyna Górna
  • dr hab. inż. Magdalena Kaźmierczak
  • dr Sławomir Zapłata