Specjalność: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych studentów na specjalność: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. 

Program specjalności umożliwia studentom pozyskanie wiedzy w zakresie projektowania, budowy i wdrażania rozwiązań systemowych dotyczących jakości, środowiska oraz bhp w różnych organizacjach. Obejmuje on zagadnienia z zakresu międzynarodowych standardów dotyczących zarządzania, technik doskonalenia procesów produkcyjnych, zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz systemowego zarządzania ciągłością działania. Celem prowadzonych zajęć jest przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych związanych z zarządzaniem jakością, zarządzaniem środowiskowym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy oraz jak najlepsze dostosowanie ich kwalifikacji do  wymogów rynku pracy. Szczególny nacisk położono na kreowanie umiejętności organizacyjnych pozwalających na skuteczne doskonalenie systemów zarządzania zarówno w organizacjach produkcyjnych jak i usługowych.

 

Absolwenci specjalności "Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem" nabywają umiejętności:

  • menedżerskich, w zakresie systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, bhp, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i innych),
  • zastosowania systemowego podejścia do zarządzania, w tym planowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych, w tym w jednostkach administracji publicznej,
  • doskonalenia systemów zarządzania z wykorzystaniem m. in. metod i technik zespołowego rozwiązywania problemów, podejścia procesowego, pomiaru satysfakcji klienta, zarządzania wiedzą,
  • mapowania, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych w organizacji,
  • elastycznego kształtowania rozwiązań systemowych dotyczących zarządzania jakością, środowiskiem i bhp, w oparciu o relacje klient – dostawca i szerzej między wszystkimi interesariuszami,
  • pracy zespołowej w zakresie zarządzania projektami, rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji z uwzględnieniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.