O nas

Studenckie Koło Naukowe Jakości "Qualitas" działa przy Katedrze Znormalizowanych Systemów Zarządzania na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnym opiekunem Koła Naukowego jest dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP.

SKN Qualitas powstał w 1999 roku przy Katedrze Ekonomiki Jakości na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opiekunem Koła Naukowego został dr inż. Jacek Łuczak.

W naszym Kole Naukowym uczestniczą studenci Wydziału Towaroznawstwa, którzy interesują się tematyką zarządzania jakością i tematami pokrewnymi.

Nasz cel

Naszym głównym celem jest poszerzanie praktycznej i teoretycznej wiedzy dotyczącej systemów zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania organizacjami w odniesieniu do jakości.

Rozwijamy również umiejętności studentów w zakresie zarządzania jakością poprzez realizację prac badawczych oraz nawiązanie współpracy ze studentami i organizacjami z kraju i z zagranicy.

Działalność

SKN Qualitas zajmuje się przede wszystkim:
  • organizacją szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji oraz różnego rodzaju wyjazdów studyjnych,
  • uczestnictwem w wydarzeniach przygotowywanych przez inne organizacje,
  • współpraca z innymi Studenckimi Kołami Naukowymi,
  • nawiązywaniem kontaktów z autorytetami zajmującymi się problematyką zarządzania jakością.

Dołącz do Nas!

Interesujesz się tematyką związaną z zarządzaniem jakością?
Dołącz do Nas!
Jak to zrobić? 
To proste wystarczy wysłać e-mail pod adres: qualitas@ue.poznan.pl, lub pojawić się na naszym spotkaniu!