SKN Qualitas

Szkolenia

Zawsze staramy się powiększać swoją wiedzę oraz umiejętności dlatego w ramach SKN Qualitas organizujemy serie szkoleń. Szkolenia najczęściej odbywają się w przerwie międzysemestralnej. Zakres tematyczny szkoleń jest szeroki i dopasowany do pojęcia interdyscyplinarności. 

Tematy szkoleń, które zrealizowaliśmy w ostatnim czasie : 
  • Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
  • Koncepcja Lean Manufacturing
  • SMED - Szybkie przezbrajanie maszyn
  • SQA - Zarządzanie jakością dostawców

Jeśli masz pomysł na zorganizowanie szkolenia napisz do Nas ! Możemy je wspólnie zorganizować !