Szanowni Państwo

Jak zapewne Państwo wiedzą, 1 października 2018 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, co oznacza spore zmiany również w zakresie przewodów doktorskich. Chciałabym przekazać Państwu najważniejsze kwestie i zarazem prosić o rozważenie swoich dalszych kroków.

Najbliższy rok jest dla nas okresem przejściowym, w którym należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych dat, niosących za sobą konkretne konsekwencje i wyznaczających koniec obowiązywania dotychczasowych przepisów.

 

Do kiedy obowiązują zasady dotychczasowe?

Na dotychczasowych zasadach będą prowadzone przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed 1 października 2018 roku z tym, że jeżeli nadanie stopnia doktora następuje po 30 kwietnia 2019 roku, stopień nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w rozporządzeniu z 20 września 2018 roku w sprawie dziedzin i dyscyplin.

 

Przepisy przejściowe dotyczące wszczynania przewodu doktorskiego mówią, że:

Przewód doktorski na podstawie dotychczasowych zasad będzie można wszcząć do 30 kwietnia 2019 roku.

Przewody otwarte przed 1 maja 2019 roku i niezamknięte do 31 grudnia 2021 roku będą z mocy prawa umarzane.

Do 30 września 2019 roku stopień doktora nadaje Rada Wydziału. Później będzie to Senat lub organ wskazany w Statucie UEP.


Oznacza to, że jeżeli są Państwo gotowi na tyle, aby w najbliższym czasie otworzyć przewód doktorski, to można to zrobić do końca kwietnia 2019 roku, ponieważ od  1 maja do końca września 2019 roku nie będzie to możliwe – żadne przewody doktorskie nie będą w tym czasie otwierane. Należy jednak mieć na uwadze, że przewód doktorski musi się zakończyć obroną  najpóźniej do końca 2021 roku. Warto przedyskutować taką opcję z Opiekunem Naukowym.

 

Dyscypliny

Od dnia 1 maja 2019 roku stopnie doktora będą nadawane w dyscyplinach i dziedzinach według nowej klasyfikacji.

 

Nowe zasady

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora według nowych zasad będzie można wszcząć od dnia 1 października 2019 roku. Brak jednak rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora rozpoczyna się poprzez złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt.


Z poważaniem

Daniela Gwiazdowska