Komunikaty

Uczelniany Kurs Pedagogiczny dla Młodej Kadry UEP

Szanowni Państwo, 

Katedra  Edukacji  i  Rozwoju  Kadr  UEP  w porozumieniu z Prorektorem ds. Edukacji i Studentów dr hab. inż. Anną Gliszczyńską-Świgło prof. nadzw. UEP, zamierza w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 uruchomić Uczelniany Kurs Pedagogiczny dla Młodej Kadry UEP. Kurs jest przewidziany przede wszystkim dla doktorantów studiów stacjonarnych, asystentów i młodych adiunktów, rozpoczynających  pracę  dydaktyczną i potrzebujących wsparcia metodycznego w realizacji zajęć. 

W przypadku wolnych miejsc, będą przyjmowani także doktoranci studiów niestacjonarnych.

Celem kursu jest zapoznanie z wiedzą psychopedagogiczną oraz ukształtowanie umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć, a także nabycie kompetencji społecznych, niezbędnych w pracy ze studentami.

Zmodyfikowany od tego roku akademickiego program  Kursu obejmuje 100 godz. zajęć, które będą realizowane głównie w formie warsztatowej w godzinach 8:45-14:30 w trzech blokach:

  • 4 dni w sesji zimowej - 6-9.02.2018;
  • wybrane piątki w semestrze letnim spośród 23.02., 2.03, 9.03, 16.03, 23.03, 13.04, 20.04, 27.04, 11.05, 18.05, 25.05, 1.06, 8.06, 15.06;
  • 3 dni w sesji letniej - 18-20.06.2018.

Dokładny harmonogram zajęć zostanie przedstawiony w dniu pierwszych zajęć.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod adresem keirk@ue.poznan.pl  z panią Arletą Potok. Rekrutacja trwa do  20.01.2018 r.

Z poważaniem

Dr Anna Wach-Kąkolewicz

Kierownik Kursu Pedagogicznego