1. Nadzór nad rynkiem w UE, system akredytacji, prof. dr hab. Alicja Maleszka, prof. nadzw. UEP (10 godz., ECTS :1)

2. Wybrane aspekty analityki towaroznawczej, dr hab. inż. Anna Gliszczyńska -Świgło, prof. nadzw. UEP (10 godz., ECTS :1)

3. Osiągnięcia współczesnej biotechnologii, prof. dr hab. Marian Filipiak, prof. zw. UEP (10 godz., ECTS :1)

4. Naturalna i nabyta toksyczność żywności, dr hab. inż. Anna Gliszczyńska -Świgło, prof. nadzw. UEP (10 godz., ECTS :1)

5. Techniki spektroskopowe w ocenie jakości wyrobów, dr hab. Ewa Sikorska, prof. nadzw. UEP (10 godz., ECTS :1)

6. Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dr hab. inż. Katarzyna Wybieralska, prof. nadzw. UEP (9 godz., ECTS :1)

7. Zarządzanie środowiskowe, dr hab. inż. Alina Matuszak - Flejszman, prof nadzw. UEP (10 godz., ECTS :1)

8. Publikowanie prac naukowych w czasopismach o zasięgu  międzynarodowym, dr hab. inż. Anna Gliszczyńska -Świgło, prof nadzw. UEP (5 godz., ECTS:1)

9. Zasady pisania i publikowania artykułów naukowych, dr hab. Ewa Sikorska, prof nadzw. UEP (5 godz., ECTS : 1)

10. Zarządzanie marką, dr hab. Jacek Kall,  (9 godz., ECTS :1)

11. Zarządzanie projektami (Prince 2), dr hab.inż. Jacek Łuczak, prof.nadzw. UEP(10 godz., ECTS :1)

12. The Economics of European Monetary Integration, dr hab. Horst Brezinski, prof nadzw. UEP, (15 godz., ECTS:1)

13. Development Economics, dr hab. Horst Brezinski, prof. nadzw. UEP, (15 godz., ECTS:1)

14. Selected Topics in European Integration, dr hab. Horst Brezinski, prof. nadzw. UEP, (15 godz., ECTS: 1)

15. Industrial and product ecology, prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, prof zw. UEP (10 godz., ECTS : 1)

16. Konwersatorium z języka angielskiego, mgr Ewa Poręba (15 godz., ECTS : 2)

17. Towaroznawcze wykorzystanie procesów fotokatalitycznych, dr hab. inż. Wojciech Zmudziński (10 godz., ECTS :1)

18. Biopolimerowe materiały opakowaniowe -systematyka, produkcja, zastosowanie, metody przetwarzania odpadów, dr hab. inż. Krzysztof Melski (9 godz., ECTS :1)

19. Fizyczne metody utrwalania żywności, dr hab. inż. Krzysztof Melski (9 godz., ECTS :1) 

20. Metody statystyczne w towaroznawstwie, prof. dr hab. Romuald Zalewski (15 godz., ECTS :1)

21. Produkt na wspólnym rynku europejskim, dr hab. Ewa Małuszyńska, prof. nadzw. UEP ( 15 godz., ECTS :1)

22.Wybrane elementy neuropsychologii konsumenta, prof. dr hab. Henryk Szymusiak, prof. zw. UEP (10 godz., ECTS: 1)

23. Podstawy marketingu sensorycznego, prof. dr hab. Henryk Szymusiak, prof. zw. UEP (10 godz., ECTS: 1) 

24. Corporate Finance, prof dr hab. Jacek Mizerka, prof nadzw. UEP (8 godz., 1 ECTS)