Terminy składania wniosków o stypendia

 

Wniosek w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego (podstawowe) do dnia 14 października 2016 roku– składają wszyscy doktoranci na studiach stacjonarnych (od pierwszego roku).

Komunikat Rektora

[host_url]pl/uniwersytet,c13/zarzadzenia,c30/komunikaty-rektora,c141/

Zarządzenie nr 57/2016

[host_url]pl/uniwersytet,c13/zarzadzenia,c30/zarzadzenia-rektora,c77/zarzadzenie-nr-57-2016,a52941.html

 

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów (naukowe) – do 15 października 2016 roku– mogą składać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Zarządzenie nr 47/2016

[host_url]pl/uniwersytet,c13/zarzadzenia,c30/zarzadzenia-rektora,c77/zarzadzenie-nr-47-2016,a51255.html

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

file:///C:/Users/User/Downloads/Regulamin%20pomocy%20materialnej%20dla%20doktorantów%20(1).pdf

 

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych – do 14 października 2016 roku– mogą składać studenci studiów stacjonarnych

Zarządzenie nr 27/2012 oraz Regulamin przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z datacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

[host_url]pl/uniwersytet,c13/zarzadzenia,c30/zarzadzenia-rektora,c77/zarzadzenie-nr-27-2012,a6931.html