e-M
atma jest ściśle powiązana z książką
 
Poszczególne zakładki tej strony odpowiadają rozdziałom i podrozdziałom wymienionego powyżej podręcznika. Zadania są ponumerowane zgodnie z systemem
  zad.a.b.c
 gdzie:
 a  - kolejny numer rozdziału
 b - kolejny numer podrozdziału
 c - nadany w obrębie podrozdziału kolejny numer zadania

Umiejętności zdobyte w trakcie korzystania z e-Matmy możemy ćwiczyć rozwiązując zadania z poniższego zbioru