W dniach 18-20 maja 2017r. doktorantka mgr inż. Urszula Garczarek-Bąk reprezentowała Katedrę Badań Rynku i Usług na konferencji Czas na Rozwój, organizowanej przez Uniwersytet Szczeciński w Świnoujściu. Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń oraz integrację pracowników nauki i praktyków biznesu zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania i marketingu. W trakcie konferencji, bazującej na metodyce think-tank, odbyła się również prelekcja Maitri Meyer (ekspertki w dziedzinie marketingu z USA) oraz prof. Ireny Hejduk (specjalistki w zakresie zarządzania SGH). Prof. dr hab. Ireneusz P. Rutkowski zgłosił artykuł pt: „Metoda DPIPSR pomiaru dojrzałości procesu innowacji produktu i sieci relacji”, który został opublikowany w czasopiśmie naukowym Marketing i Rynek (04/2017).