26 czerwca 2017r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Urszuli Garczarek-Bąk pt. „Jawne i utajone postawy młodych konsumentów wobec produktów marek własnych sieci handlowych”. Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski, prof. zw. UEP, a promotorem pomocniczym dr Piotr Tarka.
Recenzje rozprawy doktorskiej przygotowali dr hab. Magdalena Sobocińska oraz dr hab. Mariusz Trojanowski.
Więcej informacji na temat publicznej obrony rozprawy doktorskiej