Zapraszamy studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia do wyboru seminariów dyplomowych prowadzonych przez następujące osoby:


Dr Marek Gnusowski    
 • Zarządzanie organizacjami usługowymi
 • Relacyjny marketing usług
 • Jakość usług profesjonalnych
 • Prawne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem
 • Prowadzenie biznesu w ujęciu międzykulturowym

Dr hab. Mirosława Kaczmarek   
 • Internet i media społecznościowe w zarządzaniu relacjami z konsumentami

Dr Robert Skikiewicz    
 • Zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na rynku usług finansowych
 • Konkurencyjność instytucji finansowych
 • Badania i analiza rynku usług

Dr Piotr Tarka     
 • Badania marketingowe konsumentów
 • Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach

 • Strategie rynkowe przedsiębiorstw

 • Badania marketingowe na rynku usług finansowych
 • Wielowymiarowa analiza danych


Zapraszamy studentów II roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia do wyboru seminariów dyplomowych prowadzonych przez następujące osoby: Dr Marek Gnusowski    

 • Zarządzanie organizacjami usługowymi
 • Relacyjny marketing usług
 • Jakość usług profesjonalnych
 • Prawne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem
 • Prowadzenie biznesu w ujęciu międzykulturowym

Dr Piotr Tarka     

 • Badania marketingowe konsumentów
 • Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach

 • Strategie rynkowe przedsiębiorstw

 • Badania marketingowe na rynku usług finansowych
 • Wielowymiarowa analiza danych