Sekretariat międzykatedralny na Wydziale Zarządzania Katedr: Badań Rynku i Usług oraz Teorii Organizacji i Zarządzania
ul. Towarowa 53
Budynek C, pokój 112
tel. 61 854-36-23 lub 61 854-38-39
email: kbru@ue.poznan.pl

mgr Renata Kulpińska

email: renata.kulpinska@ue.poznan.pl


Adres do korespondencji:
Katedra Badań Rynku i Usług
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań