Charakterystyka
Ukończone szkoły:
1962 Liceum Ogólnokształcące
1966 Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Poznań

Specjalność naukowa:
1974 doktor ekonomii, statystyka handlu, analiza rynku
1984 doktor habilitowany, marketing, badania marketingowe
1986 docent
1991 profesor nadzwyczajny AE
1999 profesor zwyczajny

Doświadczenie zawodowe:
od 1967 Akademia Ekonomiczna, Poznań
1977 - 1982 zastępca dyrektora Uczelnianego Ośrodka Przetwarzania Informacji
1980 - 1981 kierownik Zakładu Analizy Rynku i Konsumpcji
1991 - 1996 kierownik Katedry Badań Rynku i Usług
1991 - 2011 współwłaściciel i prezes Zakładu Badań Marketingowych INFOMARKT Sp. z o.o. Poznań
1991 - 1996 członek Rady Banku INVEST BANK S.A.
1994 - 1995 przewodniczący Rady Banku INVEST BANK S.A., Poznań
1996 - 2012 kierownik Katedry Badań Marketingowych

Pełnione funkcje
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych
 • Zastępca Przewodniczącego Rektorskiej Komisji ds. Nagród Rektora dla Nauczycieli Akademickich
 • Członek Centre for International Research on Economic Tendency Surveys

Problematyka badawcza
 • metodologia badań rynkowych i marketingowych
 • analiza rynku usług finansowych
 • marketing finansowy
 • badanie rynku kapitałowego oraz inwestycyjnego w Polsce
 • badanie rynku dóbr trwałych
 • badania koniunktury gospodarczej
 • badania jakości usług finansowych

Dydaktyka

 • Badania marketingowe
 • Metody badań rynku
 • Analiza rynku usług finansowych
 • Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych

Najważniejsze publikacje
 • Krótkookresowe badanie preferencji konsumentów i rozmiarów popytu na rynku meblarskim, Poznań 1975
 • Popyt i zasoby mebli w gospodarstwach domowych oraz czynniki je kształtujące, Poznań 1981
 • Panel gospodarstw domowych w badaniach rynku, Poznań 1984
 • Instytucje finansowe - marketing - przedsiębiorstwa, Poznań 1996
 • Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce - teraźniejszość i przyszłość, Poznań 1997
 • Marketing w polskich przedsiębiorstwach - doświadczenia i prognozy, Poznań 1997
 • Koniunktura na rynku bankowym i ubezpieczeniowym w Polsce, Poznań 2001
 • Rynek usług finansowych w Polsce w latach 1990-2001. Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury, Poznań 2003
 • Model jakości usług finansowych, Poznań 2004
 • Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce, Poznań 2005
 • Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki, Poznań 2006
 • Analiza i prognozowaniu wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej, Poznań 2009
 • Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, Warszawa 2009
 • Metody pomiaru i analizy rynku. Dylematy badawcze, Poznań 2011
 • Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury, Warszawa 2014

Hobby

 • żeglarstwo, narciarstwo, włóczenie się po górach ... a w wolnych chwilach pobyt na działce


Osiągnięcia z różnych dziedzin

 • Doświadczenie żeglarskie: prawie 60 tys. Mm, odbyte rejsy polarne - Horn i Antarktyda (1999), Grenlandia (2002, 2010, 2014), Spitzbergen (2004, 2010, 2013), opłynięcie Islandii (2008), Ziemia Franciszka Józefa (2004, 2013), pokonanie NWP - Przejścia Północno-zachodniego (2014). Ponadto inne rejsy, takie jak: przez Atlantyk (1998), na Pacyfiku wokół Wysp Salomona (2009), rejsy wokół Europy - od Archangielska po Sewastopol. Rejs na Ziemię Franciszka Józefa (2004) został wyróżniony I Nagrodą Rejs Roku, zaś w 2013 osiągnięto wysokość 82 stopnie i 10,5 minuty szerokości północnej. Rejs przez NWP (2014) został także uznany za Rejs Roku i wyróżniony I Nagrodą i Srebrnym Sekstantem.
 • Ponadto wyhodowana na działce dynia o średnicy 50 cm!!! oraz udana krzyżówka genetyczna (in wiadro!) kabaczka z patisonem