Charakterystyka
  • absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ESCP Europe Master's in Business, rok 2010
  • praca magisterska "Towards new marketing communication model for the music industry, how record labels and artists can take advantage of digital media in their marketing strategy.'
  • ponad trzyletnie doświadczenie zawodowe w interaktywnych agencjach marketingowych oraz firmach muzycznych w Poznaniu, Londynie i Paryżu (Interactive Solutions, 7digital, We Love Mobile (BD Network), Universal Music)

Problematyka badawcza
  • digital marketing, marketing 360
  • marketing usług rynku muzycznego  

Dydaktyka
  • ćwiczenia: Podstawy Marketingu

Najważniejsze publikacje
  • artykuł “New marketing communication models for digital marketplace – how brands can take advantage of digital media in their marketing strategy” przedstawiony na konferencji The First International Conference for PhD Students and Young Researchers in Economics, Management and Finance, UEP, Marzec 2015