Biografia
 • 1993 profesor nadzwyczajny UE w Poznaniu
 • 1992 doktor habilitowany nauk ekonomicznych - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • 1975 doktor nauk ekonomicznych - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • 1970 magister ekonomii - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu

Pełnione funkcje
 • członek Rady Wydziału Zrządzania 1992-2015
 • członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich 2012/2013 - 2014/2015
 • członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów 2013 - 2015
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych 2012/2013 - 2015/2015
 • członek Wydziałowej Komisji Wyborczej 2012 - 2015
 • członek Rady Bibliotecznej 2012/2013 - 2015/2015
 • członek Rady Naukowej projektu Kadry dla Gospodarki
 • Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2008 - 2012
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • członek Kapituły Konkursu "Poznański lider przedsiębiorczości"
 • przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do Senatu i Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Problematyka badawcza
 • metodologia analizy fundamentalnej
 • pomiar i ocena efektywności gospodarowania
 • struktura kapitału przedsiębiorstwa i czynniki ją kształtujące
Dydaktyka
 • analiza finansowa
 • analiza fundamentalna
 • analiza strategiczna
 • strategie finansowe przedsiębiorstw
 • seminarium magisterskie (studia dzienne i zaoczne) - "Analiza finansowa i strategiczna przedsiębiorstw"
 • seminarium doktorskie - tematyka seminarium pokrywa się z zainteresowaniami badawczymi
Nagrody:
 • 2012 - Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za całokształt dorobku
 • 2011 - Nagroda Zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2010/2011 - za opracowanie wniosku o przyznanie Wydziałowi Zarządzania UEP uprawnień w zakresie dyscypliny naukowej Finanse"
 • 2010 - Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2009/2010 - za monografię pt. "Modern Managerial Finance. New Trends and Research Areas"
 • 2006 - Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć dydaktycznych za podręcznik pt. "Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne"
 • 1998 - Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • 1996 - Nagroda Zespołowa II stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • 1991 - Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • 1988 - Nagroda Ministra zespołowa II stopnia za pracę "Podstawy polityki kadrowej w przedsiębiorstwie"
 • 1988 - Nagroda Zespołowa III stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • 1986 - Nagroda Indywidualna III stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Odznaczenia:
 • 2011 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1989 - Złoty Krzyż Zasługi
 • 1986 - Złota Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • 1985 - Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Konińskiego
 • 1984 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 1983 - Srebrny Krzyż Zasługi
 • 1980 - Honorowa Odznaka Miasta Poznania
 • 1977 - Odznaka Honorowa za Zasługi w rozwoju Województwa Poznańskiego
 • 1975 - Odznaka za zasługi dla Organizacji Wielkopolskiej ZHP
Współpraca z praktyką gospodarczą
 • członek Rady Nadzorczej Huty Aluminium Konin S.A. (do 1999 roku)
 • członek Rady Nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego (do 2001 roku)
 • członek Rady Nadzorczej Budimex Poznań S.A.
Hobby
 • sport
 • muzyka klasyczna