Studenckie Koło Naukowe Controlling zrzesza studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy są zafascynowani tematyką controllingu.


Koło naukowe powstało 30 października 2013 r. przy Katedrze Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i jest wynikiem obustronnej inspiracji oraz pracy studentów, jak i pracowników naukowych. Podstawowym celem SKN jest poszerzanie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu controllingu wśród członków koła, jak także studentów UEP.

Pierwszym opiekunem SKN był dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP.
Obecnie opiekunami SKN są dr Aleksandra Szulczewska-Remi i dr Dawid Szutowski.