Od 2010 r. Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej prowadzi badania statutowe pt. Ewolucyjna gospodarka przestrzenna: zjawiska i procesy współczesnej fazy rozwoju. Tytuł realizowanych w latach 2005-2009 badań statutowych brzmi Nowe koncepcje społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju regionów.