Od 1992 r. Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
1991-1992 Katedra Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
1977-1991 Instytut Gospodarki Przestrzennej, który dzielił się na 4 zakłady (Zakład Geografii Ekonomicznej, Zakład Ekonomiki Transportu, Zakład Ochrony Środowiska,Zakład Gospodarki Miejskiej)
1945-1972 r. Katedra Geografii Ekonomicznej, później Zakład Geografii Ekonomicznej (w ramach Instytutu Handlowo-Towaroznawczego)
1938 do wybuchu wojny-Katedra Geografii Gospodarczej

Pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Florian Barciński. Po nim kierownictwo objął prof. dr hab. Ryszard Domański (1971-1998). W okresie 1998 r. do końca czerwca 2009 r. Katedrą kierował dr hab. Antoni Sobczak, prof. nadzw. UEP, a od 1 lipca 2009 r. do września 2014 r. kierownikiem była prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP. Od października 2014 r. pracami Katedry kieruje dr hab. Waldemar Budner, prof. nadzw. UEP.