W roku akademickim 2014/2015 Katedra koordynuje na I i II stopniu studiów stacjonarnych kierunek Gospodarka Przestrzenna, a w ramach kierunku specjalność Rozwój Miast i Regionów.

Współczesne miasta i regiony potrzebują wielu ekspertów – doradców wyspecjalizowanych w zagadnieniach związanych z rozwojem, planowaniem strategicznym, rewitalizacją czy inżynierią środowiska, których kształcimy na tej specjalności. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej i zrównoważonego rozwoju gospodarki.

Tematyka: przeobrażenia jednostek terytorialnych w procesach globalizacji, stymulowanie rozwoju miast i regionów, aglomeracje i metropolie, klastry, innowacyjność, rewitalizacja, europejskie fundusze projektów rozwojowych.