Biografia
2007   Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych (specjalność: gospodarka nieruchomościami)
2002   Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, studia specjalne pedagogiczne
2001   Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości
2001 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, magisterFunkcje

•    członek Towarzystwa Naukowego Nieruchomości
•    członek zarządu Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji
•    członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji (na Wydziale Zarządzania UEP)
•    członek Rady Redakcyjnej "Biuletynu Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego"

Problematyka badawcza
•    rewitalizacja miast
•    analiza rynku nieruchomości
•    wielkoskalowe inwestycje społeczno-gospodarcze
•    przestrzeń publiczna
•    konsultacje społeczne w przestrzeni

Dydaktyka - prowadzone przedmioty
•    Ilościowa i jakościowa analiza rynku nieruchomości
•    Gospodarka nieruchomościami
•    Rewitalizacja obszarów miejskich
•    Gospodarka mieszkaniowa
•    Planowanie infrastruktury technicznej

Tematyka seminariów

•    Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
•    Analiza wybranych segmentów rynku nieruchomości
•    Inwestycje komunalne w miastach i gminach Polski
•    Gospodarka nieruchomościami w budżetach miast i gmin
Tytuł seminarium licencjackiego: REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH I RYNEK NIERUCHOMOŚCI
Tematyka badawcza seminarium będzie skoncentrowana wokół szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej.
W tak zakreślonym obszarze badawczym znajdą się m.in. następujące kwestie: rewitalizacja obszarów miejskich, ocena stanu i metody modernizacji przestrzeni publicznej w miastach, komunikacja społeczna w procesach rewitalizacji, reklama zewnętrzna w przestrzeni miejskiej, postrzeganie i dostępność przestrzeni publicznej, wielkoskalowe projekty inwestycyjne, gospodarka nieruchomościami, inwestycje komunalne, zasoby i funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych, badanie rynku deweloperskiego, budownictwo mieszkaniowe i zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w miastach i gminach, działalność zawodowa związana z obsługą rynku nieruchomości (wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami), badanie i analiza wybranych segmentów rynku nieruchomości Poznania i innych miast, wpływ gospodarki nieruchomościami na zasilanie budżetów gmin.
Poza wymienionymi obszarami badawczymi, wszelkie zagadnienia dotyczące rozwoju przestrzeni miejskiej, o znamionach rozważań naukowych, mogą być przedmiotem eksploracji w ramach seminarium.
Przykładowe tematy prac licencjackich:
- wieloaspektowa koncepcja rewitalizacji obszaru XXX;
- środki unijne w finansowaniu projektów rewitalizacji obszarów miejskich;
- stan i perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego w XXX;
- ekspansja przestrzenna nieruchomości komercyjnych w XXX;
- gospodarka nieruchomościami w zasilaniu budżetu miasta/gminy XXX.

Hobby
•    Bieganie długodystansowe
•    Kuchnie świata
•    Hodowla ptaków egzotycznych
•    Książki i filmy science-fiction
•    Sporty siłowe