Miejsca pracy i stanowiska absolwentów Gospodarki Przestrzennej:

• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Departament Polityki Regionalnej) - starszy specjalista w Oddziale Analiz Regionalnych

• Urząd Miasta Poznania, Wydział Gospodarki Nieruchomościami - specjalista ds. gospodarowania mieniem

• Eureka Technology Park - specjalista ds. finansowego rozliczania projektów unijnych

• Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – doradca

• Urząd Miasta Krosna, Wydział Urbanistyki – podinspektor

• Accord Finance S.A. - sprzedawca usług finansowych

• Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta – specjalista ds. analiz i opracowań w zakresie strategiiOpinie absolwentów Gospodarki Przestrzennej o kierunku:

• „Kierunek Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym daje wszechstronną wiedzę z różnych dziedzin. W pracy zawodowej przydatna okazała się wiedza z zakresu funduszy europejskich, rachunkowości i analizy finansowej bądź finansów publicznych. Przedmioty takie jak Gospodarka nieruchomościami czy Planowanie przestrzenne, pozwoliły uzyskać ogólne pojęcie o występujących zjawiskach w mieście, co bywa przydatne w pisaniu, realizacji i rozliczaniu projektów unijnych.”

• „W moim przypadku kluczowa okazuje się właśnie wiedza z pogranicza dwóch dyscyplin, a więc ekonomii i gospodarki przestrzennej, którą wyniosłem z mojej Alma Mater, kończąc Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (ówczesną Akademię Ekonomiczną). Na atrakcyjność kierunku na UEP w dużej mierze wpływa doskonałe połączenie tematyki ekonomicznej z przedmiotami bezpośrednio związanymi z interdyscyplinarnością gospodarki przestrzennej, szczególnie jeśli chodzi o płaszczyznę dotyczącą rozwoju regionalnego i lokalnego.” • „Siłą naszego kierunku jest jego interdyscyplinarność, czyli wskazywanie podstaw z wielorakich gałęzi szeroko rozumianej gospodarki.”

• „Moja dotychczasowa kariera zawodowa ocierała się o wiele zagadnień, na temat których zdobywałem wiedzę teoretyczną na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Dziś doradzam innowacyjnym firmom na wczesnym etapie rozwoju, uczestniczę w procesie pozyskania inwestora, doradzam przy powstawaniu spółek typu spin-off, formułuję model biznesowy funkcjonowania takich podmiotów, jak również uczestniczę, jako konsultant w projektach unijnych, także współpracując z samorządami, przedsiębiorstwami czy uczelniami.”

• „Najważniejsza jest umiejętność pracy w grupie, działania niekonwencjonalnego, przyjaznego podejścia do ludzi i przeświadczenie, że wszystko można zrobić, zrealizować. Zajęcia, wyjazdy tego właśnie mnie nauczyły.”

• „Studia atrakcyjne, duża rozpiętość poruszanych zagadnień, dobrze zorganizowane wyjazdy terenowe, wspaniała kadra pracownicza, przyjazna atmosfera. Myślę, że sam fakt ukończenia studiów na UE daje pewną przewagę na rynku pracy i większe możliwości awansów.”

• „Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna ma spore szanse znalezienia zatrudnienia w administracji samorządowej. Poza zajęciami teoretycznymi w programie studiów są wyjazdy terenowe, które oprócz walorów krajoznawczych umożliwiają zetknięcie z rozwiązaniami konfliktów przestrzennych w wymiarze praktycznym.”