Piątek 1.03, godz. 9.00, salka seminaryjna 315 (skrzydło gmachu głównego)