Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Nauki o organizacji"

11 września 2017r.

godz. 11.00, s. 111A