Egzamin poprawkowy (ustny)

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

z przedmiotu „Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym”

11 września br., godz. 9.00, pok. 324A

 

Egzamin poprawkowy (ustny)

z przedmiotu „Modele biznesu w handlu detalicznym”

11 września br., godz. 11.00, pok. 324A