Studenckie Koło Naukowe „Marketing” działa nieprzerwanie od ponad 20 lat i jest jednym z najstarszych kół naukowych na UEP.


Swoją działalność skupia przede wszystkim na upowszechnianiu praktycznej wiedzy o marketingu wśród studentów UEP. W tym celu organizuje wykłady, szkolenia i dyskusje z praktykami marketingu (w większości byłymi członkami SKN Marketing) pod wspólną nazwą „Marketing w praktyce”.  Jest też organizatorem corocznej konferencji kół naukowych pt „ Marketing od kuchni”, która jest poświęcona praktyce działań marketingowych producentów żywności. Tradycją stał się również coroczny wyjazd seminaryjny do Szklarskiej Poręby, gdzie zapraszani się na wykłady byli członkowie koła.


Opiekunami SKN „Marketing” są dr hab. Robert Romanowski oraz dr Bartłomiej Pierański. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o 17.30. Wszystkich zainteresowanych działalnością w Kole serdecznie zapraszamy na nasze spotkania lub do kontaktu z opiekunem w godzinach dyżurów.Projekty Koła Naukowego Marketingu 

  • Współorganizowanie w przeszłości (z zaprzyjaźnionym SKN Bankowości) znanych już powszechnie wykładów z cyklu Miesiąc Bankowości
  • Organizowanie spotkań pod tytułem Marketing w praktyce, na które zapraszano wybitnych praktyków nie tylko z dziedziny marketingu
  • Coroczny wyjazd naukowy do Szklarskiej Poręby, podczas którego odbywają się wykłady, spotkania z przedstawicielami miejscowych firm i samorządów czy też badania ankietowe prowadzone wśród ludności miasta