Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (lata 1983-87) na kierunku: Ekonomika i Organizacja Obrotu Towarowego i Usług, temat pracy magisterskiej: „Hierarchizacja czynników wpływających na zróżnicowanie spożycia żywności w Polsce” (promotor: prof. H. Szulce, recenzent: prof. H. Mruk). Od 1.02.1987 jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 11.12 1996 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, (rozprawa doktorska pt. „Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i obrocie rolnym – instrumenty i bariery”, promotor: prof. H. Szulce, recenzenci: prof. B. Sosnowska, prof. S. Dyka).

Pełnione funkcje
 • W latach 1993-2008 członek senackiej komisji ds. mieszkaniowych
 • W kadencji 2005-2008 członek Rady Wydziału Zarządzania oraz wydziałowej komisji ds. trybu kończenia studiów I stopnia
 • Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Członek Zespołu ds. Oceny Parametrycznej Wydziału Zarządzania
 • Członek Zespołu ds. Opracowania Koncepcji Nowego Kierunku Studiów „Zarządzanie municypalne”
 • Członek Komisji ds. przygotowania wniosku na konkurs na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji
Problematyka badawcza
 • Teorie rozwoju handlu i jego funkcje
 • Koncentracja sektora handlu w Polsce
 • Strategie konkurencyjne przedsiębiorstw handlowych
 • Merchandising producenta i detalisty
 • Badania rynkowe i marketingowy system informacyjny firmy
Dydaktyka
 • Marketing
 • Marketing w handlu
 • Badania marketingowe