Absolwent Wydziału Zarządzania UEP, kierunek zarządzanie. Studia II stopnia zakończone pracą magisterską poruszająca zagadnienia z zakresu standaryzacji w minimalizowaniu ryzyka występowania zdarzeń niepożądanych i ich wpływ na prawidłowe funkcjonowanie podmiotu leczniczego.

Absolwent pierwszej edycji studiów podyplomowych Menadżer w Opiece Zdrowotnej (2017).


Problematyka badawcza
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie sprzedażą

  • Handel

  • Rynek leasingu w Polsce

Dydaktyka
  • Zarządzanie jakością
  • Marketing usług
Hobby 
  • Podróże
  • Kulinaria

  • Literatura kryminalna