Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Działalność naukowo-badawczą rozpoczęła w 1972 roku, podejmując pracę na stanowisku asystenta w Instytucie Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług. W 1973 roku obroniła pracę doktorską, której promotorem był prof. Zbigniew Zakrzewski. W 1982 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 1996 roku - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. W latach 1990-1993 pełniła funkcję Prodziekana na Wydziale Zarządzania a następnie przez dwie kadencje (lata 1993-1999) funkcję Prorektora ds. Nauki i Doskonalenia Kadr. Prof. Maria Sławińska odbyła wiele staży naukowych na Uniwersytetach w Niemczech i Austrii. Jest członkiem stowarzyszenia: Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V.


Pełnione Funkcje

 • Członek Kapituły „Medalu za Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”
Problematyka badawcza
 • Przemiany strukturalne w handlu i dystrybucji
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym
 • Marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Internacjonalizacja w handlu detalicznym
 • Strategie konkurencji w handlu
Dydaktyka
 • Marketing
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym
 • Modele biznesu w handlu detalicznym
 • Zarządzanie dystrybucją na rynku krajowym i międzynarodowym
 • Biznesplan
 • Logistyka dystrybucji