Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych

O Katedrze


Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych została powołana decyzją Rady Wydziału Zarządzania z dnia 11 listopada 1993 roku.

Funkcję kierownika Katedry od momentu jej powstania do 30 września 2016 r. pełnił prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak, prof. zw. UEP. 


Od 1 października 2016 r. funkcję Kierownika Katedry sprawuje dr hab. Maciej Stradomski, prof. nadzw. UEP.


Prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak był w roku 1994 współinicjatorem utworzenia specjalności „Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa” oraz współautorem planu studiów na tej specjalności. Ów plan został bardzo wysoko oceniony przez władze Uczelni, a specjalność tę uruchomiono od roku akademickiego 1995/96. Była to pierwsza tego rodzaju specjalność w wyższym szkolnictwie ekonomicznym w Polsce. Jej zadaniem jest przygotowanie fachowców na potrzeby Giełdy Papierów Wartościowych, domów maklerskich, banków oraz funduszy ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, private equity, venture capital i emerytalnych.
Obecnie w Katedrze pracują:

 • dr hab. Maciej Stradomski, prof. nadzw. UEP – kierownik Katedry,
 • prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak, prof. zw. UEP,
 • dr hab. Marta Kluzek, prof. nadzw. UEP,
 • dr Przemysław Grobelny,
 • dr Piotr Stobiecki,
 • dr Maciej Szczepkowski,
 • dr Adam Zaremba,
 • dr Dariusz Zawadka,

oraz doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich:

 • mgr Mateusz Mikutowski,
 • mgr Katarzyna Schmidt,
 • mgr Maciej Szczepkowski,
 • mgr Maciej Zając.

Habilitacje:

 1. dr hab. Adam Szyszka, prof. nadzw. UEP, uzyskał na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych”, stopień naukowy doktora habilitowanego decyzją Rady Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dniu 3 lipca 2008.
 2. dr hab. Maciej Stradomski, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym”, PWE, Warszawa 2010, ISBN 978-83-208-1896-3, stopień naukowy doktora habilitowanego decyzją Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dniu 4 lipca 2011.

Doktoraty:

 1. dr Przemysław Grobelny, publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Determinanty aktywności na rynku fuzji i przejęć w Polsce" odbyła się 5 kwietnia 2018 roku, WZ, promotor – dr hab. Maciej Stradomski, prof. nadzw. UEP, promotor pomocniczy – dr Piotr Stobiecki.
 2. dr Maciej Szczepkowski, publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Przywileje fiskalne w specjalnych strefach ekonomicznych jako czynnik rozwoju gospodarczego" odbyła się 5 października 2017 roku, WZ, promotor – dr hab. Marta Kluzek, prof. nadzw. UEP, promotor pomocniczy – dr Anna Leszczyłowska.
 3. dr Szymon Filipczak, publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Transakcje IPO w kontekście specyfiki firm rodzinnych” odbyła się 10 listopada 2016 roku, WZ, promotor – dr hab. Maciej Stradomski, prof. nadzw. UEP.
 4. dr Rafał Wilczyński, publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Znaczenie struktury właścicielskiej dla efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw” odbyła się 25 października 2016 roku, WZ, promotor – dr hab. Maciej Stradomski, prof. nadzw. UEP.
 5. dr Szymon Okoń, publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Wymogi adekwatności kapitałowej a bezpieczeństwo i efektywność domu maklerskiego” odbyła się w 2014 roku, WZ, promotor – dr hab. Adam Szyszka, prof. nadzw. UEP.
 6. dr Dariusz Zawadka, publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Alternatywne systemy obrotu jako instytucje niwelujące lukę na rynku kapitałowym” odbyła się 5 listopada 2012 roku, WZ, promotor – dr hab. Maciej Stradomski.
 7. dr Adam Zaremba, publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Inwestycje na rynkach surowców w warunkach wzrostu znaczenia inwestorów finansowych” odbyła się 27 marca 2012 roku, WZ, promotor – dr hab. Adam Szyszka, prof. nadzw. UEP.
 8. dr Piotr Stobiecki, publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ finansowania długoterminowego przedsiębiorstwa na jego wartość rynkową” odbyła się 5 września 2008 roku , WZ, promotor – prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak.
 9. dr Sławomir Pijanowski, publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Interpretacja cybernetyczna efektywności informacyjnej rynku kapitałowego” odbyła się 19 grudnia 2005 roku, WZ, promotor – prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak.
 10. dr Alicja Kornasiewicz, publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Venture Capital w krajach rozwiniętych oraz możliwości jego zastosowania w Polsce”, odbyła się 3 grudnia 2003 roku, WZ, promotor – prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak.
 11. dr Maciej Stradomski, publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Kształtowanie struktury zadłużenia przedsiębiorstwa” odbyła się 25 października 2002 roku, WZ, promotor – prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak.
 12. dr Adam Szyszka, publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle wybranych giełd światowych” odbyła się 3 grudnia 2001 roku, WZ, promotor – prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak.
 13. dr inż. Roman Sosnowski, publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Ocena potencjału dochodowego przedsiębiorstwa na podstawie spółek notowanych na giełdzie” odbyła się 7 lutego 2001 roku, WZ, promotor – prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak.
 14. dr Michał Michalski, publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem przez wartość z perspektywy interesów właścicielskich” odbyła się 23 stycznia 2001 roku, WZ, promotor – prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak.
 15. dr inż. Jerzy Kamiński publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Budowa portfela inwestycyjnego akcji na nieefektywnym rynku kapitałowym” odbyła się 13 marca 1998 roku, WZ, promotor – prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak.
 16. dr inż. Tomasz Jaworski, publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Wartość wewnętrzna akcji a jej cena na rynku kapitałowym” odbyła się 13 marca 1998 roku, WZ, promotor – prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak.
 17. dr Marcin Lewandowski, publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Fuzje i przejęcia jako metody wzrostu przedsiębiorstw” odbyła się 12 grudnia 1997 roku, WZ, promotor – prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak.