Pracownicy

dr hab. Adam Zaremba

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych.

Wykształcenie:
 • Stopień naukowy: doktor habilitowany (listopad 2017 r.)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych (marzec 2012 r.)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Rozprawa doktorska: Inwestycje na rynkach surowcowych w warunkach wzrostu znaczenia inwestorów finansowych

Doświadczenie zawodowe:
 • zarządzanie portfelami inwestycyjnymi w krajowych funduszach inwestycyjnych.

Obszary badawcze:
 • rynki finansowe,
 • wycena aktywów na rynkach finansowych (asset pricing),
 • strategie inwestycyjne,
 • rynki surowców,
 • alokacja aktywów,
 • anomalie giełdowe.

Prowadzone zajęcia:
 • architektura rynku kapitałowego,
 • analiza techniczna,
 • zarządzanie portfelem inwestycyjnym,
 • bazowe instrumenty pochodne,
 • instrumenty pochodne i ich wycena.

Osiągnięcia naukowe:
 • nagroda Investment Analysts Journal 2015 Best Paper Award przyznana przez Investment Analysts Society of South Africa (NPC) za artykuł "Country Selection Strategies Based on Value, Size and Momentum" (IAJ, 2015, 44(3), 171-198),
 • nagroda Best Paper Award za artykuł “Is it a Low or High Price Anomaly? The Curious Case of the Polish Stock Market” przyznana podczas XVI Conference Financial Management Theory and Practice we Wrocławiu w 2014 r.,
 • stypendium Start 2015 przyznane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej,
 • III Nagroda Economicus za najlepszy poradnik ekonomiczny w Polsce roku 2014 przyznana przez Dziennik Gazetę Prawną za książkę „Jak zarabiać na surowcach?” (Zaremba A. (2014). Jak zarabiać na surowcach?, Helion, Gliwice).

Wybrane publikacje:
 • Zaremba, A. (2016). Risk-based explanation for the country-level size and value effects. Finance Research Letters, 18, 226-233,
 • Zaremba, A. (2016). Investor sentiment, limits on arbitrage, and the performance of cross-country stock market anomalies. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 9, 136-163,
 • Zaremba, A., & Szyszka, A. (2016). Is there momentum in equity anomalies? Evidence from the Polish emerging market. Research in International Business and Finance, 38, 546-564,
 • Zaremba, A., Konieczka, P., Okoń, S., & Nowak, A. (2016). The low price anomaly and the Intriguing Case of the Polish Stock Market. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 27(2), 163-174,
 • Zaremba, A. & Płotnicki, M. (2016). Mergers and acquisitions: Evidence on post-announcement performance from CEE stock markets. Journal of Business Economics and Management, 17(2), 251-266,
 • Zaremba A. (2015). The Financialization of Commodity Markets: Investing During Times of Transition. Palgrave Macmillan, New York,
 • Zaremba A. (2015). Country Selection Strategies Based on Value, Size and Momentum. Investment Analysts Journal, 44(3), 171-198,
 • Zaremba A. (2015). Value, Size, Momentum, and Unique Role of Microcaps in CEE Market Stock Returns. Eastern European Economics, 53(3), 221-241,
 • Zaremba A. (2015). Is financialization Killing Commodity Investments? Journal of Alternative Investments, 18(1), 66-91,
 • Zaremba A. & Konieczka P. (2015). Are Value, Size and Momentum Premiums in CEE Emerging Markets Only Illusionary? Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance, 65( 1), 84-104.
e-mail: adam.zaremba@ue.poznan.pl
terminy konsultacji: dr hab. Adam Zaremba do 30.09.2018 r. przebywa na urlopie naukowym.
815 Altum