Pracownicy

dr Piotr Stobiecki

Doktor nauk ekonomicznych.

Wykształcenie:
 • Stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych (2008)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Rozprawa doktorska: Wpływ finansowania długoterminowego na wartość rynkową przedsiębiorstwa
 • Jednolite studia magisterskie (1994-1999)
  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  Wydział Zarządzania, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa

Doświadczenie zawodowe:
 • maj 2014 - obecnie – Członek Zarządu – Katharsis Zarządzanie Sp. z o.o.,
 • marzec 2011 - obecnie – Prezes Zarządu – CMT Advisory Sp. z o.o.,
 • wrzesień 2005 - marzec 2011 – Partner Zarządzający – HLB S&W Sp. z o.o.,
 • wrzesień 2001 - sierpień 2005 – Asystent, Senior w departamencie audytu, Dyrektor Audytu Biura w Warszawie – Grant Thornton Sp. z o.o. Sp. k.,
 • marzec 2000 - obecnie – Adiunkt – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Rady nadzorcze:
 • 2014 - obecnie – Dekpol S.A.,
 • 2012 - obecnie – Tesgas S.A.,
 • 2010 - 2015 – Woodwaste Sp. z o.o.,
 • 2008 - 2011 – TUP S.A.,
 • 2007 - 2011 – Swarzędz Meble S.A.,
 • 2007 - 2011 – Hydrobudowa 9 S.A.,
 • 2007 - 2009 – Hydrobudowa Polska S.A.,
 • 2006 - 2007 – Hydrobudowa Śląsk S.A.

Obszary badawcze:
 • transakcje fuzji i przejęć,
 • rynki kapitałowe.

Prowadzone zajęcia:
 • fuzje i przejęcia,
 • strategie finansowe przedsiębiorstwa,
 • planowanie finansowe.

Wybrane publikacje:
 • Frąckowiak W., Stobiecki P., red. Ławniczak R., Światowy rynek fuzji i przejęć na początku XXI wieku, W : Komunikowanie strategiczne w międzynarodowych fuzjach i przejęciach - Poznań : Wydawnictwo Naukowe CONTACT, 2012. S. 13-52, 
 • Frąckowiak W., Gryglewicz S., Stobiecki P., Stradomski M., Szyszka A., Polityka kształtowania struktury kapitału w polskich przedsiębiorstwach na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, W : Finanse przedsiębiorstwa Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów, 2005. S. 153-172,
 • Stradomski M., Stobiecki P., Gryglewicz S., Frąckowiak W., Szyszka A., Determinants of Corporate LongTerm Capital Policy. Poland vs. France, Germany, and Great Britain: Comparative Approach and Panel Analysis, W : 32nd Annual Meeting of European Finance Association : Materiały konferencji z 2005 roku - Rochester : Social Science Research Network, 2005. s. 1-28,
 • Frąckowiak W., Gryglewicz S., Stobiecki P., Stradomski M., Szyszka A., red. Duraj J., Rola finansowania długoterminowego w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, W : Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 2005 Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. S. 61-80,
 • Sarnowski D., Stobiecki P., red. Kasiewicz S., red. Pawłowicz L., Wykorzystanie usług audytorskich jako narzędzi nadzoru korporacyjnego, W : Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu - CeDeWu, 2003. S. 215-228,
 • Frąckowiak W., Stradomski M., Stobiecki P., The Impact of Polish Stock Market on Corporate Governance, W : Ownership and Privatisation in Poland. Governance Implications of Poland`s Accession to the European Union - Garant Publishers Antwerpen, 2002., S. 45-60,
 • Stradomski M., Stobiecki P., Rola państwa w procesie wspierania rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, Rynek Kapitałowy 2002 nr 78 - Agencja Informacyjna Penetrator w Krakowie,
 • Stradomski M., Stobiecki P., Analiza relacji bank-przedsiębiorstwo jako źródła wartości firmy, w: Zarządzanie finansami : klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia: materiały z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Międzyzdroje, : Materiały konferencji z 2002 roku /red. Dariusz Zarzecki Szczecin: Uniwersytet Szczeciński (US), 2002. s. 715-736,
 • Stobiecki P., Metodologia oceny efektywności zarządzania portfelem akcji na przykładzie funduszu inwestycyjnego, W: Rynek pieniężny i kapitałowy : debiuty ekonomiczne. 2000 - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2000. S. 143-155.

Zainteresowania pozanaukowe:
 • narciarstwo alpejskie i turystyczne,
 • turystyka górska,
 • organizacja i udział w niekonwencjonalnych wyjazdach turystycznych.
e-mail: piotr.stobiecki@ue.poznan.pl
terminy konsultacji: wtorki w godzinach 9:00-9:45 
823 Altum