Pracownicy

dr Przemysław Grobelny

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

Wykształcenie:
 • Posiadacz tytułu The Chartered Financial Analyst (CFA) (2016)
 • Studia doktoranckie (2014-2018)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania; Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych
 • Studia magisterskie (2012-2014)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • Studia licencjackie (2009-2012)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania, specjalność: zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
 • Athens University of Economics and Business (2011-2012)

Doświadczenie zawodowe:
 • doświadczenie obejmuje pracę w funduszu inwestycyjnym i firmie doradczej z obszaru M&A i corporate finance.

Obszary badawcze:
 • fuzje i przejęcia,
 • wycena przedsiębiorstw,
 • wycena portfeli wierzytelności.

Prowadzone zajęcia:
 • fuzje i przejęcia,
 • strategie finansowe przedsiębiorstw.

Wybrane publikacje:
 • Grobelny P., 2015, Fuzje i przejęcia jako element realizacji strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Chirkowskiej-Smolak, T.,  Grobelny, J., 2015, Człowiek na rynku pracy - Wyzwania i zagrożenia. Wydawnictwo LIBRON, 2015.

Zainteresowania pozanaukowe:
 • MMA.
e-mail: przemyslaw.grobelny@ue.poznan.pl
terminy konsultacji: poniedziałki w godzinach 18:15-19:15,
piątki w godzinach 17:15-18:15.
820 Altum