Pracownicy

dr Szymon Okoń

Doktor nauk ekonomicznych oraz doktor nauk prawnych.

Wykształcenie:
 • Stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych (2014)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Rozprawa doktorska: Wymogi adekwatności kapitałowej a bezpieczeństwo i efektywność domu maklerskiego
 • Stopień naukowy: doktor nauk prawnych (2014)
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Rozprawa doktorska: Nadzór nad firmą inwestycyjną w Polsce
 • Studia magisterskie (2010-2012)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • Studia licencjackie (2007-2010)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • Studia magisterskie (2006-2011)
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Kierunek: Prawo
 • London School of Economics and Political Science (2010)
  Commercial Law
 • Edinburgh Napier University (2009)
  Law, Accounting and Finance

Doświadczenie zawodowe:
 • Partner, radca prawny – Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k.

Obszary badawcze:
 • fuzje i przejęcia,
 • fundusze podwyższonego ryzyka (VC/PE),
 • obrót instrumentami finansowymi,
 • funkcjonowanie i nadzór nad instytucjami finansowymi.

Prowadzone zajęcia:
 • fuzje i przejęcia,
 • restrukturyzacja przedsiębiorstwa,
 • ekonomia menedżerska,
 • podatki i strategie podatkowe.

Osiągnięcia naukowe:
 • Best Paper Award – Nagroda za najlepszy artykuł konferencji – Is it a Low or High Price Anomaly? The Curious Case of the Polish Stock Market, XVI Conference Financial Management Theory and Practice, 26 maja 2015 r., Wrocław. 

Wybrane publikacje:
 • Zaremba A., Okoń Sz., Asyngier R., Reverse Splits in International Stock Markets: Reconciling the Evidence on Long-Term Returns, 2016, SSRN: http://ssrn.com/abstract=2820586,
 • Zaremba A., Okoń Sz., Share Issuance and Expected Returns Around the World, 2016, SSRN: http://ssrn.com/abstract=2619415,
 • Zaremba A., Okoń Sz., Nowak A., Konieczka P., Is it a Low or High Price Anomaly? The Curious Case of the Polish Stock Market, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2016, Volume 27, Issue 2, s. 163-174,
 • Okoń Sz., Polityka wynagrodzeń a profil ryzyka firmy inwestycyjnej, Przegląd Prawno-Ekonomiczny Nr 28, 3/2014, s. 64-75,
 • Okoń Sz., The mandatory offers and the investors reaction on Warsaw Stock Exchange, Contemporary Economics, 2012, Volume 6, Issue 2, s. 74-83,
 • Okoń Sz., New approach to remuneration policy for investment firms: a Polish capital market perspective, Contemporary Economics, 2012, Volume 6, Issue 1, s. 70-77,
 • Okoń Sz., Aspekty kolizyjnoprawne transgranicznego łączenia się spółek [w:] Zeszyty Stowarzyszenia Naukowego Prawa Prywatnego, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Zeszyt IV, Poznań 2012, ISSN 1898-441X, s. 49-56,
 • Okoń Sz., Zaremba A., Wezwania do sprzedaży akcji – narzędzie służące przejęciu kontroli czy spełnienie formalnego obowiązku [w:] Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Grupa Naukowa Pro Futuro, Kraków, Polska, ISBN: 978-83-62079-04-9, s. 665-674,
 • Okoń Sz., Zaremba A., Efekt autorytetu w relacji instytucji finansowej z klientem, [w:] Dębniewska M. (red.), Banki na rynku finansowym – dziś i w przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 2010, ISBN: 978-83-7299-679, s. 218-225,
 • Okoń Sz., Transgraniczna fuzja spółek w prawie polskim i brytyjskim, Rejent, nr 7-8 (231-232), lipiec-sierpień 2010, ISSN: 1230-669X, s. 65-82.

Zainteresowania pozanaukowe:
 • narty,
 • podróże.

Terminy konsultacji:
 • czwartki w godzinach 11:30-13:00.

e-mail: szymon.okon@ue.poznan.pl
terminy konsultacji: czwartki w godzinach 11:30-13:00.
815 Altum