Pracownicy

mgr Katarzyna Schmidt

Magister nauk społecznych.

Wykształcenie:
 • Studia doktoranckie (2016-obecnie)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania; Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych
 • Studia magisterskie (2014-2016)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • Studia licencjackie (2011-2014)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Ekonomii, specjalność: strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji

Doświadczenie zawodowe:
 • doświadczenie obejmuje staże i pracę w obszarze handlu, audytu finansowego oraz cen transferowych.

Obszary badawcze:
 • rynki kapitałowe,
 • struktura finansowania przedsiębiorstw.

Prowadzone zajęcia:
 • strategie finansowe przedsiębiorstwa I.

Osiągnięcia naukowe:
 • I miejsce w konkursie KDPW na najlepszy referat na temat rynku kapitałowego, edycja 2015 rok. 

Wybrane publikacje:
 • Publikacja artykułu pt. „Rentowność przedsiębiorstwa w schematach modelu biznesowego Osterwaldera i Pigneura”, w: Przybylska-Kapuścińska, W., Mazur, G., (red.), 2015, Kapitał i technologia we współczesnej gospodarce, Debiuty Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zainteresowania pozanaukowe:
 • gotowanie,
 • teatr.
e-mail: katarzyna.schmidt@ue.poznan.pl
terminy konsultacji: środy w godzinach 15:00-16:00,
czwartki w godzinach 13:50-14:50.
820 Altum