Pracownicy

mgr Maciej Zając

Magister nauk społecznych.

Wykształcenie:
 • Studia doktoranckie (2016-obecnie)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania; Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych
 • Studia magisterskie (2013-2015)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • Studia licencjackie (2010-2013)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • Studia licencjackie (2009-2012)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania, specjalność: logistyka krajowa i międzynarodowa

Doświadczenie zawodowe:
 • doświadczenie obejmuje pracę w controllingu, księgowości oraz doradztwie w obszarze M&A i corporate finance.

Obszary badawcze:
 • fuzje i przejęcia,
 • wycena przedsiębiorstw,
 • strategie podatkowe przedsiębiorstw.

Prowadzone zajęcia:
 • zarządzanie przedsięwzięciami,
 • podatki i strategie podatkowe.

Zainteresowania pozanaukowe:
 • sport (piłka nożna, piłka ręczna),
 • podróże,
 • kino lat 90'.
e-mail: maciej.zajac@ue.poznan.pl
terminy konsultacji: środy w godzinach 16:35-17:35,
czwartki w godzinach 11:20-12:20.
820 Altum